Sommerskole Oslo 2021

sommerskoe

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever i Osloskolen:

 • Vi har 27 forskjellige kurs for elever på 1.–7. trinn som gjennomføres på 38 kurssteder
  over hele byen.
 • Vårt mål er å bidra til læringsglede, mestring, opplevelser og nye vennskap for våre
  elever utover det ordinære skoleåret.
 • Vi legger stor vekt på å være en sosial og inkluderende arena hvor aktivitetene og
  læringen er praktisk og motiverende.

 

Sommerskolen og korona
Den pågående pandemien påvirker planleggingen og gjennomføringen av Sommerskolen 2021. Vi
planlegger for færre elever på hvert kurssted og i hver kursgruppe. Det vil si at ikke alle elevene
vil få en kursplass i år, men vi gjør vårt beste for at så mange som mulig skal få et tilbud.


Ut ifra tidligere erfaringer, vet vi at foresatte i veldig stor grad melder elevene på kurs i sitt
nærområde. Men det er ekstra viktig for oss i år å oppfordre foresatte til å melde på elevene på
et kurs i nærheten av der de bor, for å unngå mye reising på tvers av byen.


På grunn av korona kan årets sommerskoletilbud endres på kort varsel. Vi ber derfor foresatte
følge med på sommerskolenoslo.no og på vår Facebookside gjennom våren og sommeren.

 

Påmelding for 1. –7. trinn: 17.–23. mars
Påmeldingsperioden er fra onsdag 17. mars til og med tirsdag 23. mars:

 

 • I slutten uke 10 får dere tilsendt Sommerskolens brosjyrer.
 • I starten av uke 11 ber vi dere dele ut én brosjyre til hver elev og snakk gjerne med
  elevene om kursene før påmeldingsperioden åpner.

 

Påmelding for 8. –10. trinn: 5. –11. mai
Påmeldingsperioden er fra onsdag 5. mai til og med tirsdag 11. mai:

 

 • Det blir ikke brosjyre til denne elevgruppen i år. Til skoler med ungdomsskoletrinn
  kommer vi til å sende mer informasjon om dette tilbudet i løpet av april. I mellomtiden kan
  dere gjerne oppfordre elevene til å følge med på sommerskolenoslo.no og vår nye
  Instagramkonto (@sommerskolenoslo) for informasjon om kurstilbudet utover våren.

 

For mer info se "Sommerskolen Oslo 2021" i dokumentlisten til høyre.